Субота, 15.06.2024, 02:01

Ви увійшли як Гість | Група "Гости"

        

 

                                 
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 23
Друзі сайту
04
04 
04
Літературне об'єднання Літте́рра 04
Ми на Facebook
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Інформаційна картка соціальної послуги

ЗВІТ про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділення соціальної допомоги вдома територіального центру
ЗВІТ
про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг
відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району.
[/b]

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району на виконання Закону України «Про соціальні послуги», Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома» та з метою покращення якості надання соціальних послуг населенню Пирятинського району у відділенні соціальної допомоги вдома впроваджено Державний стандарт догляду вдома з 19 червня 2014 року (підстава: наказ від 19.06.2014 року № 97 «Про впровадження Державного стандарту догляду вдома»).
Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги догляду вдома, показники її якості та механізми оцінки дотримання стандарту і застосовується для організації надання соціальної послуги догляду вдома особам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, здійснення моніторингу й контролю надання соціальної послуги догляду вдома.
Відповідно до наказу директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району від 10 червня 2016 року №35-ОД «Про призначення відповідального та створення комісії», протягом жовтня 2016 року проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг відділення соціальної допомоги вдома.
Моніторинг – це систематичне спостереження за станом та тенденціями, що відбуваються у соціальній службі, шляхом регулярного збору та аналізу даних.
Оцінка якості послуг – це процедура, яка відбувається час від часу, і має на меті визначити, як забезпечуються встановлені показники якості, чи відповідає послуга своєму призначенню, чи має вона позитивний вплив на отримувача.
Підставою для проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є здійснення планового контролю.
Об’єктом внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є відділення соціальної допомоги вдома, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району.
Предметом внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є соціальна послуга догляду вдома.
Цілі проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги догляду вдома:
- оптимізація діяльності відділення соціальної допомоги вдома;
- підвищення рівня професійної компетенції персоналу відділення соціальної допомоги вдома;
- дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної послуги догляду вдома.
Внутрішньому моніторингу та оцінці підлягають:
- дотримання вимог, встановлених у Державному стандарті догляду вдома;
- дотримання показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.
Завдання моніторингу та оцінки якості соціальної послуги догляду вдома полягають у:
- проведенні оцінки дотримання вимог до якості соціальної послуги, встановлених у Державному стандарті догляду вдома;
- виявленні випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальної послуги догляду вдома й вжиття заходів щодо їх усунення;
- проведенні аналізу причин, що лежать в основі порушень, та їх усуненні;
- визначенні результативності надання соціальної послуги догляду вдома;
- виявленні негативних й позитивних тенденцій у процесі надання соціальної послуги догляду вдома, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальної послуги й поширення успішного досвіду.
Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувалися:
- показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведенні у додатку 4 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 №760;
- рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведенні у додатку 2 Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904.
Соціальна послуга догляду вдома надається територіальним центром громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які досягли 18-річного віку на безоплатній та платній основі.
При здійсненні внутрішнього оцінювання якості соціальної послуги догляду вдома застосовували такі методи оцінки:
- опитування отримувачів соціальних послуг за місцем проживання;
- спостереження за процесом надання соціальних послуг;
- співбесіда з соціальними робітниками;
- вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.
В оцінюванні роботи відділення соціальної допомоги вдома щодо якості надання соціальних послуг взяли участь 369 громадян з числа отримувачів соціальної послуги догляду вдома. Також здійснювався систематичний збір інформації, обробка та порівняльний аналіз даних щодо діяльності надавача соціальних послуг, потреб у соціальних послугах, наданих послуг, людських та бюджетних ресурсів, залучених для надання соціальних послуг, службових документів.
Для проведення оцінки якості соціальних послуг застосовувалися такі показники якості соціальних послуг: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага отримувачів соціальної послуги, професійність.
Адресність та індивідуальний підхід.
Критерії оцінювання:
- наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (100 відсотків) – всі особові справи отримувачів соціальної послуги догляду вдома містить карти визначення (оцінювання) індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), визначення ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у наданні соціальної послуги догляду вдома;
- наявність індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги (100 відсотків) – індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складається і узгоджуються з кожним отримувачем соціальної послуги, індивідуальний план складається за формою згідно з додатком до Державного стандарту. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається в особовій справі отримувача соціальної послуги вдома;
- забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома (100 відсотків) – індивідуальний план коригується один раз на півроку при повторному визначенні індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги (в результаті перегляду індивідуальних планів на період моніторингу індивідуальні потреби змінилися у 14 відсотків отримувачів соціальної послуги);
Результативність:
Критерії оцінювання:
- рівень задоволеності соціальною послугою догляду вдома (за оцінками отримувачів соціальної послуги) (100 відсотків) - отримувачі повністю задоволені соціальною послугою догляду вдома згідно проведеного опитування, співбесіди;
- покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалася (100 відсотків) – отримувачі соціальної послуги догляду вдома констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалася;
- проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та проведення роботи щодо надання роз»ясень отримувачам соціальної послуги(100 відсотків) – в ході перевірок соціальних робітників на дільницях, проводилося опитування отримувачів соціальної послуги догляду вдома щодо якості надання соціальної послуги. Були отримані позитивні відгуки щодо роботи соціальних робітників та постійно проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота щодо соціального обслуговування.
Своєчасність:
Критерії оцінювання:
- прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома у встановлений строк (100 відсотків) – дотримуються вимоги розділів Державного стандарту догляду вдома: загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги догляду вдома; визначення індивідуальних потреб; складання індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома;
- підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальної послуги догляду вдома (100 відсотків) - дотримуються вимоги договору про соціальні послуги; строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі;
Доступність та відкритість
Критерії оцінювання:
- наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам (100 відсотків) – приміщення у якому працюють працівники відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району відповідає санітарним та протипожежним вимогам. Розташування закладу є вдалим, він знаходиться в центрі міста зі зручним транспортним сполученням. Будівля обладнана пандусом та «кнопкою виклику спеціаліста», що забезпечує безперешкодний доступ отримувачів соціальної послуги до суб’єкта, що надає соціальну послугу, але відсутнє спеціальне місце для паркування транспортних засобів біля центрального входу у приміщення. Приміщення та кабінети знаходяться на першому поверсі, що є безумовно позитивним для відвідувачів. Вся зона надання соціальних послуг розташована у закритих, маленьких кабінетах із вузьким і довгим коридором. Це не відповідає основним засадам зручності для відвідувачів. Сектор очікування для відвідувачів обладнано місця сидіння 5-6 осіб. На дверях кабінетів розташовані таблички з написом назви кабінету/ посадової особи.
- Наявність вздовж коридорів оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, згідно Державного стандарту догляду вдома - на інформаційному стенді територіального центру розміщено інформацію для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги. Інформація щодо діяльності територіального центру висвітлюється в газеті «Пирятинські вісті».
Повага до гідності отримувача соціальної послуги
Критерії оцінювання:
- відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги (100 відсотків) - отримані відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ввічливого та коректного ставлення до них працівників відділення, зауваження відсутні;
- повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них (100 відсотків) – соціальні робітники застосовують індивідуальний підхід ( з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси, національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги, проводить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Фактів негуманних і дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальної послуги не зафіксовано;
- наявність у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома положень щодо дотримання принципу конфіденційності ( 100 відсотків) – у договорі про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома одинокого ( проживаючого самотньо) громадянина передбачені, п.2.3. Працівники територіального центру зобов’язуються бути ввічливими та коректними у спілкуванні з отримувачем при виконанні своїх посадових обов’язків, дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отриманою в процесі виконання службових обов’язків;
- дотримання принципу конфіденційності (100 відсотків) – працівниками відділення вжиті заходи щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України « Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів послуги. Отримувачі соціальної послуги в обов’язковому порядку ознайомлені із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності. Соціальні робітники інформують отримувачів соціальної послуги щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.
Професійність
Критерії оцінювання:
- штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації (100 відсотків) – штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації;
- наявні затверджені посадові інструкції (100 відстоків) – затверджені посадові інструкції завідувача відділення соціальної допомоги вдома, заступника завідувача відділення соціальної допомоги вдома, соціального працівника та соціального робітника. Працівники володіють знаннями й навичками та відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324;
- розроблено інструкції з охорони праці (100 відстоків) - для всіх працівників відділення соціальної допомоги вдома;
- наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу (100 відстоків) - в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка);
- наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів (100 відсотків) - 53 соціальні робітники мають особисті медичні книжки та пройшли обов’язковий медичний огляд;
- наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю (75 відсотків) - недостатньо забезпечені соціальні робітники спецодягом та засобами захисту.

Таблиця 1.
Оцінка показників забезпечення якості соціальних послуг

Показники якості Від 80% до 100%
«Добре» Від 51% др. 79%
«Задовільно» Від 0% до 50%
«Незадовільно»
Адресність та індивідуальний підхід «Добре»
Результативність «Добре»
Своєчасність «Добре»
Доступність та відкритість «Добре»
Повага «Добре»
Професійність «Добре»

Таблиця 2.
Оцінка якості соціальної послуги вдома в цілому

Показники Статус Рекомендації по роботі відділення соціальної допомоги вдома
Кількісні «добре» продовжувати роботу з відділенням соціальної допомоги вдома
Якісні «добре»

Узагальнений «добре»

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників з надання соціальної послуги по догляду вдома узагальнений статус відповідає встановленому рівню - «Добре».
Незважаючи на «добру» оцінку якості соціальних послуг відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальної допомоги вдома) Пирятинського району, плануються заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги вдома за наступними напрямками:
- продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;
- своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги, забезпечувати оформлення відповідно вимог законодавства;
- продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу догляду вдома;
- проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо підвищення якості соціально обслуговування отримувачів послуг;
- продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті догляду вдома;
- підтримувати в актуальному стані інформаційний стенд;
- продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців району з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома;
- проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг щодо надання соціальної послуги;
- започаткувати роботу з благодійними фондами, приватними підприємцями та підприємствами району, релігійними конфесіями у напрямку надання матеріальної допомоги для покращення матеріально-технічної бази територіального центру;
- в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру в частині забезпечення соціальних робітників необхідним устаткуванням;
- підтримувати цінності та імідж відділення соціальної допомоги вдома.

Директор територіального центру С.О. Зайченко
Категорія: Інформаційна картка соціальної послуги | Додав: r_iden (11.12.2016)
Переглядів: 429 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar